Over ons

Openingsuren

Maandag tot vrijdag
7:30 – 18:30
(6:30 – 19:30)

Adres

De Kleine Wondertjes
Nederokkerzeelsesteenweg 20A
3071 Erps-Kwerps

Pedagogisch Klimaat

We streven naar het creëren van een optimaal pedagogisch klimaat in een veilige en kindvriendelijke omgeving.

Volgende punten lopen als een rode draad door de hele dagindeling:

• tegemoet te komen aan de primaire behoefte van elk kind
• de eigenheid van elk kind te respecteren
• aandacht te hebben voor hygiëne
• een rustige sfeer te creëren om het kind te slapen te leggen
• aangepaste en gevarieerde voeding aan te bieden
• het creëren van een gestructureerd, veilig, geborgen klimaat van waaruit het kind de wereld kan ontdekken en zich ten volle kan ontplooien
• een vertrouwensrelatie tussen kind en opvangouder op te bouwen
• zelfstandig gedrag te stimuleren
• onvoorwaardelijke positieve aanvaarding van elk kind
• aangepast spel en speelgoed aan te bieden

De ouders

De kinderopvang wil als volwaardige partner in het opvoedingsproces nauw samenwerken met de ouders en hen met raad en daad bijstaan.
We streven naar een vlotte en respectvolle samenwerking met de ouders door:

• eerlijke informatie-uitwisselingen tussen “De Kleine Wondertjes” en de ouder(s), daar elke ouder recht heeft op informatie over zijn of haar kind. De informatie-uitwisselingen gebeuren rechtstreeks met de ouders en via mail.
• in de mate van het mogelijke rekening te houden met de verwachtingen en wensen van de ouders bij de opvoeding van hun kind
• advies te geven in verband met de opvoeding waar dit het kind ten goede komt
• duidelijke afspraken te maken met de ouders
• tijd vrij te maken voor de vragen van de ouders

Kleding en verzorging

Het ochtendtoilet gebeurt thuis. De ouders brengen het kind gewassen en gekleed naar de opvang. De ouders zorgen voor voldoende reservekledij, ook om buiten te spelen. Het wassen van de kledij is de taak van de ouders.

Elk kind heeft een eigen mandje om persoonlijke spulletjes in op te bergen.

De kinderen dragen wegwerpluiers die de ouders voorzien. De ouders dienen ervoor te zorgen dat er een voldoende aantal luiers in voorraad is.

De kinderopvang begint pas met de zindelijkheidstraining in overleg met de ouders, zodra het kind er klaar voor is (vanaf 2j)

In de loop van de dag krijgen de kinderen alle nodige verzorging. Handdoeken en algemene verzorgingsproducten zijn ter beschikking in de kinderopvang. Slaapzak/deken wordt door de ouders meegegeven. Bijzondere verzorgingsproducten brengen de ouders zelf mee.

Voeding

Tijdens het verblijf van uw kindje staat de opvang in voor een gezonde, evenwichtige en afwisselende voeding. Het menu wordt maandelijks kenbaar gemaakt. De maaltijden worden dagelijks vers bereid door een erkend cateringbedrijf.

Een verblijfsdag omvat 2 maaltijden: een warme maaltijd en een 15-uurtje (fruit en nadien, kan dit zowel brood, pudding/yoghurt als een koekje zijn).

Belangrijk:

• Ontbijt wordt thuis gegeven.
• Specialiteiten (bijvoorbeeld potjesvoeding) zijn ten laste van de ouders en dienen door hen meegebracht te worden.
• Fles- en dieetvoeding wordt door de ouders meegebracht.
De ouders bezorgen de opvang op doktersvoorschrift de nodige informatie over het product, de bereidingswijze en de nodige medische achtergrondinformatie.

Eventuele ziekte van het kind

Kindjes met (hoge) koorts vanaf 38,2°c, (hevige) diarree of een infectieziekte kunnen niet in de kribbe opgevangen worden.

Wanneer een kind ziek wordt tijdens zijn verblijf worden de ouders in de mate van het mogelijke hiervan verwittigd. Aan de ouders wordt gevraagd of iemand het zieke kind kan komen halen.

Brengen en afhalen van de kinderen

De ouders hebben toegang tot de lokalen waar het kind verblijft.

De kinderopvang vertrouwt de kinderen alleen toe aan wie het hoederecht of bezoekrecht heeft of aan een door hem/haar aangeduide persoon. De ouders verwittigen de kinderopvang wanneer derden het kind afhalen.

Verzekering

De kinderopvang beschikt over een verzekering voor gebouwen en voor burgerlijke aansprakelijkheid voor personeel en kinderen.